Вашата търсачка не поддържа JavaScript, който е небходим за правилното функциониране на интернет страницата

Управление на потребителски имена и права

COBISS Кооперирана онлайн библиографска система и услуги

Уводни бележки

 

Управлението на потребителските имена и права е функция на портала, предназначена за регистрирани потребители, които имат и статут на администратор на локалните приложения в библиотеката. С тази функция, те могат да създават нови потребителски имена, да променят статуса на активност и правата за работа на вече съществуващи потребителски имена в библиотеката.

Управлението на потребителските имена трябва да се извършва със знанието на ръководството на библиотеката.

Администраторът на локални приложения може да избира измежду следните връзки:

  1. Заявление за потребителско име – Резултатът е попълнен формуляр на Заявление за потребителско име, чрез който се създава потребителско име, отнасящо се само за библиотеката, посочена във формуляра.
  2. Редактиране на потребителски имена – Дава възможност за създаване на ново потребителско име, за редактиране на набора от права и за промяна на статуса на потребителското име (активно, неактивно).
  3. Формуляри - Връзка към формулярите, необходими за работа в библиотеките.
  4. Таблици - Създаване на таблици с данни за потребителските имена или права, които могат да се видят в Excel (в процес на подготовка).

ЗАБЕЛЕЖК: Могат да се изтриват само тези потребителски имена, на които не са дадени права за създаване на нови записи. За изтриването им се изпраща заявка по електронната поща на адрес cobissizo@nationallibray.bg

 

Последна актуализация: 1. 4. 2016


РЕГИСТРАЦИИ ОНЛАЙН

Достъп до регистрации...

Регистрирани потребители
ВЛИЗАНЕ В ПОРТАЛ

Вашият адрес за електронна поща:

Парола:

Препоръчително оборудване
Нуждаете ли се от помощ?

Телефон:(02) 9183 166

Електронна поща: cobissizo@nationallibrary.bg

© 1997-2023 IZUM | V 3.60 |