Вашата търсачка не поддържа JavaScript, който е небходим за правилното функциониране на интернет страницата

Стандартни курсове, презентации ...

COBISS Кооперирана онлайн библиографска система и услуги

1. Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация - основен курс

Календар 2023
януари

[23,24,25,26,27]
София

февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
Програма
 • за системата COBISS
 • основни процедури в COBISS3 (потребителски интерфейс, влизане в системата, потребителски настойки на интерфейса Каталогизация)
 • подготовка за каталогизация
 • формат COMARC/B
 • създаване на нов запис
 • временно съхраняване на записа
 • въвеждане на специални знаци
 • работа в редактора на записи (добавяне на полета, подполета, индикатори, размер на шрифта и т.н.)
 • преглеждане на ръководството COMARC/B
 • други процеси на каталогизация
 • сравняване на записи
 • работа в браузъра
 • сложно търсене
 • упражнения
Продължителност
 • 5 ДНИ
 • 9.00–16.30
Лектор
 • Анелия Колова Иванова
Условия
 • диплома за завършено библиотечно образование или дългогодишен опит при обработването на документи
Придобити права
 • за създаване на записи в тестна база за споделена каталогизация
Литература
 • ръководство COMARC/B Формат за библиографски данни
 • ръководство COBISS3/Каталогизация
Забележки
 • Курсът е задължителен за библиотекари, които се обучават за придобиване на лиценз за споделена каталогизация.
 • Курсът е условие за включване в тестна база на споделена каталогизация

РЕГИСТРАЦИИ ОНЛАЙН

Достъп до регистрации...

Регистрирани потребители
ВЛИЗАНЕ В ПОРТАЛ

Вашият адрес за електронна поща:

Парола:

Препоръчително оборудване
Нуждаете ли се от помощ?

Телефон:(02) 9183 166

Електронна поща: cobissizo@nationallibrary.bg

© 1997-2023 IZUM | V 3.60 |