Вашата търсачка не поддържа JavaScript, който е небходим за правилното функциониране на интернет страницата

Стандартни курсове, презентации ...

COBISS Кооперирана онлайн библиографска система и услуги

9. Използване на софтуера COBISS3/Заемане

Календар 2023
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
Програма
 • общо за софтуера COBISS3
 • потребителски интерфейс (браузър, търсач, редактор, визуализатор)
 • COBISS3/Управление на приложенията (локална библиотека, партньори, потребителски имена …)
 • настройки (определяне на потребителски дестинации …)
 • указания за работа със софтуера COBISS3/Заемане
 • поддържане на параметри за заемане в локална библиотека
 • списък на читателите и пакетно изтриване на неактивни читатели
 • заемане на материал от локалната библиотека (извън библиотеката или в читалня)
 • търсене в локалния каталог и преглед на състоянието на материала
 • връщане на материал, удължаване на срока на заемане и промяна на датата на връщане
 • резервация на материал и подготовка на поръчка чрез COBISS/OPAC
 • подготовка/изготвяне на съобщения за просрочване
 • други процедури
 • касови операции
 • представяне на изходи за нуждите на заемането в модул COBISS3/Изходи
 • упражнения
Продължителност
 • 3 дни
 • 9.00-16.30
Лектор
 • Даниела Добромирова Василева
Условия
 • препоръчва се курс Използване на софтуера COBISS3/Прехвърляне на записи и сведения за фонда
Придобити права
 • за допълване на локални кодови таблици
 • Библиотеката получава възможност за определяне на права за група LOAN (с изключение на правата, с които се определя достъп до база данни OCLC) и права за групи CRO и ADM (с изключение на права за допълване на локални кодови таблици)
Литература
 • ръководство COBISS3/Основно ръководство
 • ръководство COBISS3/Заемане
 • ръководство COBISS3/Управление на приложенията
Забележки
 • Курсът е предназначен за библиотекари от библиотеки, които въвеждат COBISS3/Заемане
 • Курсът е задължителен за поне един служител на библиотеката, която използва софтуера COBISS3/Заемане

РЕГИСТРАЦИИ ОНЛАЙН

Достъп до регистрации...

Регистрирани потребители
ВЛИЗАНЕ В ПОРТАЛ

Вашият адрес за електронна поща:

Парола:

Препоръчително оборудване
Нуждаете ли се от помощ?

Телефон:(02) 9183 166

Електронна поща: cobissizo@nationallibrary.bg

© 1997-2023 IZUM | V 3.60 |