Вашата търсачка не поддържа JavaScript, който е небходим за правилното функциониране на интернет страницата

Стандартни курсове, презентации ...

COBISS Кооперирана онлайн библиографска система и услуги

2. Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация - разширен курс

Календар 2023
януари
февруари
март
април
май

[15,16,17,18,19]
София

юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
Програма
 • формат COMARC/B – различни видове документи
 • създаване на бибилографски записи
 • упражнения
Продължителност
 • 5 ДНИ
 • 9.00–16.30
Лектор
 • Анелия Колова Иванова
Условия
 • задължителен курс Използване на софтуера COBISS3/Каталогизация – основен курс
 • сертификат за създаване на записи за монографии в споделена база данни
Придобити права
 • за създаване на записи за продължаващи ресурси, некнижни материали и съставни части в споделената база данни
Литература
 • ръководство COMARC/B Формат за библиографски данни
 • ръководство COMARC/B Формат за библиографски данни
 • ръководство COBISS3/Каталогизация
 • ISBD стандарти за различни видове документи
Забележки
 • Курсът е задължителен за каталогизатори, които обработват продължаващи ресурси, некнижни материали, статии и други съставни части.

РЕГИСТРАЦИИ ОНЛАЙН

Достъп до регистрации...

Регистрирани потребители
ВЛИЗАНЕ В ПОРТАЛ

Вашият адрес за електронна поща:

Парола:

Препоръчително оборудване
Нуждаете ли се от помощ?

Телефон:(02) 9183 166

Електронна поща: cobissizo@nationallibrary.bg

© 1997-2023 IZUM | V 3.60 |