Вашата търсачка не поддържа JavaScript, който е небходим за правилното функциониране на интернет страницата

Стандартни курсове, презентации ...

COBISS Кооперирана онлайн библиографска система и услуги

3. Използване на софтуера COBISS3/Прехвърляне на записи и сведения за фонда

Календар 2023
януари
февруари
март
април
май
юни

[19,20,21]
София

юли
август
септември
октомври
ноември
декември
Програма
 • Запознаване с основите на системата COBISS и нейните услуги и софтуера COBISS3
 • потребителски интерфейс (браузър, търсачка (прозорец за търсене), редактор, визуализатор)
 • основни процеси (актуализиране на обекти, търсене, преглед на характеристиките на обектите и др.)
 • COBISS3/Управление на приложението (локална библиотека, партньори, потребителски имена и др.)
 • Формати COMARC/B и COMARC/H, COBISS3/Фонд
 • търсене и прехвърляне на записи от споделената база данни в локалната база данни
 • актуализиране на локални библиографски данни и локални кодови таблици
 • определяне на въвеждането на данните за фонда (Library Holdings Minutes
 • конфигурационен файл, настройка на броячите и тяхното използване, отпечатване на етикети от последователността на изходите, копиране на данни, инвентиране, прехвърляне на данните за фонда, други процеси
 • изходи в модула COBISS3/Изходи
 • упражнения
Продължителност
 • 3 дни
 • 9.00–16.30
Лектор
 • Даниела Добромирова Василева
Условия
 • Основни познания по компютри, звукови познания в среда на Windows
Придобити права
 • За търсене на записи в споделената база данни, за прехвърляне на библиографски записи от споделената в локалната база данни
 • За актуализиране на локалните кодови таблици
 • За актуализиране на ограничен набор от библиографски данни

Библиотеката предоставя права за работа в COBISS3/Фонд (освен правата за поддържане на споделения модел на периодичност и правата за регистриране на продължаващи издания), за работа в COBISS3/Изходи (освен правата за Транзакция на група от изходи) и в COBISS3/Управление на приложението (освен правата за редактиране на локалните кодови таблици)

Литература
 • Ръководства: COMARC/H, COBISS3 Основно ръководство, COBISS3/ Управление на приложението, COBISS3/Фонд
Забележки
 • Курсът е задължителен към момента на включване на библиотеката в системата COBISS
 • Курсът е задължителен за библиотекарите, които ще прехвърлят библиографски записи за монографии от споделената база данни и които впоследствие ще добавят данни за

РЕГИСТРАЦИИ ОНЛАЙН

Достъп до регистрации...

Регистрирани потребители
ВЛИЗАНЕ В ПОРТАЛ

Вашият адрес за електронна поща:

Парола:

Препоръчително оборудване
Нуждаете ли се от помощ?

Телефон:(02) 9183 166

Електронна поща: cobissizo@nationallibrary.bg

© 1997-2023 IZUM | V 3.60 |