Вашата търсачка не поддържа JavaScript, който е небходим за правилното функциониране на интернет страницата

Стандартни курсове, презентации ...

COBISS Кооперирана онлайн библиографска система и услуги

4. Използване на софтуера COBISS3/Фонд - периодични издания

Календар 2023
януари
февруари
март
април
май
юни

[22,23]
София

юли
август
септември
октомври
ноември
декември
Програма
 • Формат COMARC/H
 • Общи и детайлизирани данни (екземпляри) за фонда от продължаващи издания (поле 998 и 997)
 • преглед на електронният каталог – поле 998
 • модел на периодичност на публикуване, споделен модел на периодичност на публикуване
 • регистрация на периодични издания
 • инвентиране на периодични издания
 • подвързване на броеве
 • отчисляване на периодични издания
 • упражнения
Продължителност
 • 2 дни
 • 9.00–16.30
Лектор
 • Десислава Ванчева Жикова
Условия
 • Завършен курс по Използване на софтуера COBISS3/Прехвърляне на записи и данни за фонда
Придобити права
 • за поддържане на споделения модел на периодичност

Библиотеката предоставя права и за регистриране на продължаващи издания в модула COBISS3/Фонд.

Литература
 • ръководство за ползвателя COBISS3/Фонд
 • Формат COMARC/H
Забележки
 • Курсът е предназначен за библиотекари, които се обучават за придобиване на лиценз за регистриране на набавени продължаващи издания чрез непосредствено актуализиране на данните за фонда, а не чрез използване на счетоводни документи.

РЕГИСТРАЦИИ ОНЛАЙН

Достъп до регистрации...

Регистрирани потребители
ВЛИЗАНЕ В ПОРТАЛ

Вашият адрес за електронна поща:

Парола:

Препоръчително оборудване
Нуждаете ли се от помощ?

Телефон:(02) 9183 166

Електронна поща: cobissizo@nationallibrary.bg

© 1997-2023 IZUM | V 3.60 |