Вашата търсачка не поддържа JavaScript, който е небходим за правилното функциониране на интернет страницата

Стандартни курсове, презентации ...

COBISS Кооперирана онлайн библиографска система и услуги

6. Използване на софтуера COBISS3/Набавяне - монографии

Календар 2023
януари
февруари
март
април
май
юни

[27,28,29]
София

юли
август
септември
октомври
ноември
декември
Програма
 • Поддържане на данни за локалната библиотека, партньори и сметки
 • Поддържане на данни за локалната библиотека, партньори и сметки
 • Подбор на материал за поръчване
 • Подбор на материал за поръчване
 • Покупка на материал
 • Покупка на материал
 • Поръчване на материал
 • Поръчване на материал
 • Получаване на поръчан материал
 • Получаване на поръчан материал
 • Заплащане на получен материал
 • Заплащане на получен материал
 • Покупка на многотомни монографии и монографична серия
 • Покупка на многотомни монографии и монографична серия
 • Комплекти, приложения
 • Комплекти, приложения
 • Рекламации
 • Рекламации
 • Недоставен материал
 • Недоставен материал
 • Получен материал
 • Получен материал
 • Получени фактури
 • Получени фактури
 • Други начини на набавяне (дарения, обмен, депозит)
 • Други начини на набавяне (дарения, обмен, депозит)
 • Изходи за нуждите на набавянето
 • Изходи за нуждите на набавянето
 • Упражнения
 • Упражнения
Продължителност
 • 3 дни
 • 9.00–16.30
Лектор
 • Селима Данаилова Груева-Кръстева
Условия
 • Задължителен курс Използване на софтуера COBISS3/Прехвърляне на записи и данни за фонда
Придобити права

Библиотеката получава възможност да възлага групата потребителски права ACQ за ползване на софтуерния модул COBISS3/Набавяне.

Литература
 • COBISS3/Набавяне – ръководство за ползвателя
Забележки

Курсът е задължителен за библиотекари, които работят в библиотеки, в които ще се прилага модулът COBISS 3/Набавяне.

 • Курсът е предназначен за библиотекари, които участват в набавянето на монографии

РЕГИСТРАЦИИ ОНЛАЙН

Достъп до регистрации...

Регистрирани потребители
ВЛИЗАНЕ В ПОРТАЛ

Вашият адрес за електронна поща:

Парола:

Препоръчително оборудване
Нуждаете ли се от помощ?

Телефон:(02) 9183 166

Електронна поща: cobissizo@nationallibrary.bg

© 1997-2023 IZUM | V 3.60 |